Polymorphisms in folate-related genes: association with side effects of high-dose methotrexate in childhood acute lymphoblastic leukemia

L. Huang*, W. J. E. Tissing, R. de Jonge, B. D. van Zelst, R. Pieters

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

87 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1798-1800
Aantal pagina's3
TijdschriftLeukemia
Volume22
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep.-2008

Citeer dit