Polypeptides with permease activity

Paul Klaassen (Uitvinder), Paulus Petrus De Waal (Uitvinder), Rene Marcel De Jong (Uitvinder), Arnold Jacob Mattieu Driessen (Uitvinder), Jeroen Gerben Nijland (Uitvinder), Hyun Yong Shin (Uitvinder)

Onderzoeksoutput

Samenvatting

The invention relates to a polypeptide having one or more substitution corresponding to T89C/Y, V187M/Q/C/G/Y, A191 l/K/D/C/E/N/W/R/P, Y214L/P, Q215D/E/S/M/L/C/F/A, 1218W, T219V/L/R/E, I222G/Y/M/P/S/W, Y226M/T/P/Q, Q338R/I/D/E/F/G/P, M339Y/E/N, Q341V/Y/S/H, Q342N/H/R/C/F/G/I/K/L/P/S/T/W, L343Y/Q/I/C/E/K/N/P/S, N346G/I, N347S/L/K/G/TA/, Y350E/S/Q, G373R/K/L/IWY, N376K/Q/A/C/D/E/I/M/P, T380Y/G/M/A/S/D/E/I/K/L/W, S383Y/WA//C/E/I/L/Q/R, F446H/D/I, T448/R/K/H/D/E/W, T449F/H/A/G/I/L/P/QA/, T451W/Y/S, W455D/K/E/P/Q, N478Q/I/F/G, or W479S/I/F/D/E/H/M/N/R/T/Y of SEQ ID NO:59 wherein the polypeptide is member of the Major Facilitator Superfamily (MFS).
Originele taal-2English
OctrooinummerWO2014195522
Prioriteitsdatum18/12/2013
StatusPublished - 11-dec.-2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polypeptides with permease activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit