Poly(tert-butyl methacrylate-b-styrene-b-4-vinylpyridine) triblock copolymers: Synthesis, interactions, and self-assembly

Gerrit Gobius du Sart, Rachmawati Rachmawati, Vincent Voet, Gerhard Alberda van Ekenstein, Evgeny Polushkin, Gerrit ten Brinke*, Katja Loos

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6393-6399
Aantal pagina's7
TijdschriftMacromolecules
Volume41
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusPublished - 9-sep.-2008

Citeer dit