POOR TECHNETIUM-99M-DIMERCAPTOSUCCINIC ACID RENAL UPTAKE AND TUBULOINTERSTITIAL DISEASE OF THE KIDNEY

DA PIERS*, WHJ VANLUIJK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)354-354
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Nuclear Medicine
Volume34
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb-1993

Citeer dit