POPULATION AND TECHNOLOGY - BOSERUP,E

H VANVIANEN*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)103-105
Aantal pagina's3
TijdschriftPopulation Research and Policy Review
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1983

Citeer dit