Population and technology - E. Boserup

H. Van Vianen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)103-105
  Aantal pagina's3
  TijdschriftPopulation Research and Policy Review
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit