Population biology and activity patterns of harbour seals (Phoca vitulina) in the Wadden Sea

Edith Ries

  Onderzoeksoutput

  102 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Wolff, Willem, Supervisor
  Datum van toekenning19-feb.-1999
  Uitgever
  StatusPublished - 1999

  Citeer dit