POPULATION CHANGE AND SPATIAL TRANSFORMATION IN THE NETHERLANDS

Paul J. M. van Steen*, Piet H. Pellenbarg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)612-618
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume101
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2010

Citeer dit