Population Growth of Cities in the Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
391 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)126-128
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Economic and Social Geography
Volume107
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb.-2016

Citeer dit