Population pharmacokinetics of infliximab in patients with inflammatory bowel disease: potential implications for dosing in clinical practice

D. J. Buurman*, J. M. Maurer, R. J. Keizer, J. G. W. Kosterink, G. Dijkstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Zoekresultaten