Populism and Foreign Policy: A Research Agenda (Introduction)

Sandra Destradi, David Cadier*, Johannes Plagemann

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  124 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)663-682
  Aantal pagina's20
  TijdschriftComparative European Politics
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift6
  Vroegere onlinedatum14-sep.-2021
  DOI's
  StatusPublished - dec.-2021

  Citeer dit