Position of owner occupancy in Turkey and the Netherlands: a descriptive study

G.P. Sarioglu, M. Balamir, P.H. Pellenbarg, P.R.A. Terpstra

OnderzoeksoutputProfessional

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)157 - 180
TijdschriftJournal of the Faculty of Architecture
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2012

Citeer dit