Vertaalde titel van de bijdragePositron Emission Tomography (PET) in the Netherlands: The ugly duckling that became a swan
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde
Volume2018
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec-2018

Citeer dit