Possible One-Channel CDD Poles in Pion-Nucleon and Pion-Pion Scattering

D. Atkinson, M. B. Halpern

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1377-1386
Aantal pagina's10
TijdschriftPhysical Review
Volume150
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1966
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit