Post-Mortem Diagnostics in COVID-19 AKI, More Often but Timely

Jan G. Zijlstra*, Matijs van Meurs, Jill Moser

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)255
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of the American Society of Nephrology
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum5-nov-2020
DOI's
StatusPublished - jan-2021

Citeer dit