Post-Mortem Diagnostics in COVID-19 AKI, More Often but Timely Reply

Jan G. Zijlstra*, Matijs van Meurs, Jill Moser

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)255-256
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American Society of Nephrology
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2021

Citeer dit