Post mortem examination in the intensive care unit: still useful?

J Zijlstra*, J Ligtenberg, J Tulleken, TS van der Werf

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)311-311
Aantal pagina's1
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2005

Citeer dit