Post-TB lung disease: keep going beyond TB!

E Pontali*, O W Akkerman, D Zenner, G B Migliori

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)113-114
Aantal pagina's2
TijdschriftThe International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-mrt.-2024

Citeer dit