Post-thymic T cell development in rats: an update

J Kampinga*, H. Groen, F. Klatter, B. Meedendorp, R. Aspinall, R. Roser, P Nieuwenhui

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)191-197
  Aantal pagina's7
  TijdschriftBiochemical Society Transactions
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - feb-1992

  Citeer dit