[Poster on] Incontinentie bij autisme: onderbelicht maar behandelbaar: Een pilot studie naar de effectiviteit van een multidisciplinaire behandeling van incontinentie bij kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS)

Anka Wagenaar, Yvonne Groen, Annette Kingma, HBPE Gernaat, F.J. Kloosterman-Eijgenraam, Jan-Willem van Capelle, M. van Hekert, Oliver Tucha

OnderzoeksoutputAcademic

Zoekresultaten