Postextubation Respiratory Support: Is High-Flow Oxygen Therapy the Answer?

Martin C J Kneyber*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)509-512
Aantal pagina's4
TijdschriftPediatric critical care medicine : a journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies
Volume22
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1-mei-2021

Citeer dit