Postictal paresis in focal epilepsies - Incidence, duration, and causes: A video-EEG monitoring study

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)580-580
  Aantal pagina's1
  TijdschriftNeurology
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 8-feb.-2005

  Citeer dit