Potassium abnormalities in patients with heart failure from 11 Asian regions: insights from the ASIAN-HF registry

Joost C. Beusekamp, Tiew-Hwa Katherine Teng, Wan Ting Tay, Wouter Ouwerkerk, A. Mark Richards, Inder S. Anand, Vijay K. Chopra, Gurpreet S. Wander, Peter van der Meer, Adriaan A. Voors, Carolyn S. P. Lam, Jasper Tromp*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
31 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)751-754
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume22
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum18-dec.-2019
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit