Potassium and Magnesium in Breast Milk of a Woman With Gitelman Syndrome

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1720-1721
Aantal pagina's2
TijdschriftKidney International Reports
Volume7
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul-2022

Citeer dit