Potassium: poison or panacea in chronic kidney disease?

Stanley M. H. Yeung, Liffert Vogt, Joris I. Rotmans, Ewout J. Hoorn, Martin H. de Borst*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)175-180
Aantal pagina's6
TijdschriftNephrology Dialysis Transplantation
Volume34
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2019

Citeer dit