Potharst/Serrée in het Romeinse recht. Enige opmerkingen over het overdragen van een goed onder voorbehoud van een beperkt recht

OnderzoeksoutputAcademic

1061 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)75-91
Aantal pagina's27
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
VolumeXXV
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • rechtsgeschiedenis

Citeer dit