Poverty and natural resource management in the Central Highlands of Eritrea

Bereket Araya Tesfamicael

Onderzoeksoutput

3906 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het onderzoek omvat een diepgaande analyse van de boerenstrategieën in de Hooglanden van Eritrea. Daar worden traditionele landbouwmethoden toegepast. Gewassen worden vooral verbouwd voor eigen voedselvoorziening, en ook voor verkoop op de markt. Een boerengezin houdt meestal ook wat vee. Als gevolg van een groot tekort aan brandhout, wordt de mest van de dieren vaak gedroogd en als brandstof gebruikt. Waren er vroeger veel bossen in de Hooglanden van Eritrea, door de bevolkingsdruk en de dertigjarige onafhankelijkheidsoorlog van 1961 – 1991, zijn bijna alle bossen verdwenen. Hout is een schaars goed geworden. De boeren staan voor moeilijke keuzes: moeten ze het schaarse land gebruiken voor gewasteelt, vee of bosbouw? Belangrijke vraag in het onderzoek is: wat zijn de perspectieven om nieuwe technieken in te voeren? De analyse berust op twee pijlers: - uitgebreid veldonderzoek in drie dorpen. Met behulp van interviews met boeren wordt onderzocht wat zij zelf vinden van hun situatie en wat zij zien als de belangrijkste redenen om b.v. nieuwe technieken wel of niet in te voeren. - Ontwikkeling van een wiskundig model, waarin de relaties tussen het socio-economisch systeem en de omgeving worden gekwantificeerd, en waarmee boeren strategieën worden gesimuleerd. Met dit model kunnen de consequenties van de keuzes van de boeren worden doorgerekend, zowel voor henzelf (b.v. wat kost een nieuwe technologie, hoeveel arbeid is er mee gemoeid en wat levert het op) als voor de omgeving (wat betekent het gebruik van deze techniek voor erosie, ontbossing, bodemkwaliteit etc). Het onderzoek laat zien, dat technologische vernieuwingen belangrijke perspectieven bieden. Binnen de Hooglanden verschillen de financiële en sociale gevolgen van de implementatie van technologische vernieuwingen sterk per regio. Belangrijke conclusie van het onderzoek is, dat er per regio een aparte ontwikkelingsroute moet worden ontwikkeld, die rekening houdt met de specifieke omstandigheden in de betreffende regio. Voorbeelden van bestudeerde en voorgestelde technologische verbeteringen zijn: het gebruik van kunstmest, het aanleggen van stenen muurtjes om erosie tegen te gaan, het gebruik van irrigatie, aanschaf van een tractor, en het aanplanten van bomen voor de brandhoutvoorziening. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een langdurige wetenschappelijke samenwerking tussen de Universiteit van Asmara, en de Rijksuniversiteit Groningen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Schweigman, C., Supervisor, Externe Persoon
  • Schoot Uiterkamp, Antonius, Co-supervisor
  • Lensink, Robert, Supervisor
  • Nonhebel, Sanderine, Co-supervisor
Datum van toekenning28-nov-2005
Uitgever
StatusPublished - 2005

Citeer dit