Power and communication in Brandenburg-Prussia 1600-1850 - A seminar of the task force on Prussian history, Berlin, May 2000

R Esser*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)644-645
Aantal pagina's2
TijdschriftZeitschrift für Geschichtswissenschaft
Volume48
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit