Macht en leiderschap: De negatieve gevolgen van instabiele macht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Macht is zelden permanent. Werknemers lager in de hiërarchie kunnen immers de machtsladder beklimmen, en leidinggevenden hoger in de hiërarchie kunnen hun macht weer kwijtraken. In dit artikel geven wij een overzicht van promotieonderzoek naar de gevoelens en het gedrag van leiders wanneer zij hun macht dreigen kwijt te raken. We tonen zowel de negatieve gevolgen van instabiele macht voor de gemoedstoestand van leidinggevenden, alsook de gevolgen voor de wijze waarop zij met hun werknemers omgaan. Onze bevindingen laten zien dat instabiele macht leidt tot stress en wantrouwen, waardoor leidinggevenden uiteindelijk minder bereid zijn hun macht met hun werknemers te delen. We laten daarnaast zien dat instabiele macht met name negatief uitpakt voor leidinggevenden met een hoge sociale dominantie-oriëntatie. Een belangrijke opbrengst van dit promotieonderzoek is dat het een dynamisch perspectief biedt op macht, door niet alleen de effecten van macht te bestuderen, maar ook de consequenties van de instabiliteit van macht in kaart te brengen. Dit leidt tot suggesties voor toekomstig onderzoek en praktische implicaties voor organisaties.
Vertaalde titel van de bijdragePower and leadership: The negative consequences of unstable power.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftGedrag & Organisatie
Volume35
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 22-feb-2022

Citeer dit