Power to the pedals: Perspectives on the potential of e-bike mobility for sustainable and active transport systems

Vertaalde titel van de bijdrage: Macht aan de pedalen: Perspectieven op de potentie van elektrische fietsmobiliteit voor duurzame en actieve transportsystemen

Paul Arnaud Plazier

  Onderzoeksoutput

  1250 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Uit dit proefschrift blijkt dat ingebruikname van de e-bike in belangrijke mate kan worden beïnvloed door belangrijke levensgebeurtenissen (b.v. verhuizing, nieuwe baan, geboorte van een kind). Daarnaast kunnen financiële stimulansen, maar ook het organiseren van uitprobeer-momenten (pilots) aanzetten tot gedragsverandering en elektrisch fietsen bevorderen. Daarbij is een rol weggelegd voor het informeren van de (potentiele) gebruiker.
  In de keuze om al dan niet een elektrische fiets in gebruik te nemen spelen betaalbaarheid, plezier, gezondheid en imago op verschillende wijzen een rol. Motieven zoals duurzaamheid of (on)veiligheid van elektrisch fietsen lijken minder van belang.
  Uit de verschillende studies blijkt dat elektrisch fietsen invloed heeft op afgelegde fietsafstand, reistijd, flexibiliteit, en ervaren autonomie.
  De elektrische fiets, afhankelijk van de leeftijd, bezigheid en levenssituatie van de gebruiker, maar ook de ruimtelijke context, hem of haar op verschillende wijzen in zijn of haar mobiliteit faciliteren, en zo bijdragen aan duurzaamheid en gezondheid.
  Een verdere groei van elektrisch fietsen heeft mogelijk enkele implicaties. Allereerst voor gebruik van andere actieve vervoermiddelen (lopen, fietsen), een overstap op een e-bike biedt niet in alle gevallen duurzaamheids- of gezondheidswinst. Daarnaast is elektrisch fietsen relatief duur, wat gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van elektrisch fietsen, zeker voor minder mensen die minder te besteden hebben. Daarnaast heeft elektrisch fietsen gevolgen voor de fysieke en mentaal beleving van gebruikers, waar in ontwerp van infrastructuur rekening mee kan worden houden. Tot slot kunnen, afhankelijk van de context, maatregelen worden getroffen om verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te waarborgen.
  Vertaalde titel van de bijdrageMacht aan de pedalen: Perspectieven op de potentie van elektrische fietsmobiliteit voor duurzame en actieve transportsystemen
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Berg, van den, A. E., Supervisor
  • Weitkamp, Gerd, Co-supervisor
  Datum van toekenning5-jul.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0747-0
  Elektronische ISBN's978-94-034-0746-3
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit