Précis of Unbelievable Errors

Bart Streumer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
157 Downloads (Pure)

Samenvatting

In Unbelievable Errors, I defend an error theory about all normative judgements, I argue that we cannot believe this theory, and I argue that our inability to believe this theory makes the theory more likely to be true. This Précis gives a brief overview of my arguments for the error theory and of my explanation of our inability to believe the theory.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)257-269
Aantal pagina's13
TijdschriftInternational journal for the study of skepticism
Volume8
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - dec.-2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Précis of Unbelievable Errors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit