Praktische procedure voor de ziekenhuisapotheek: Out of Specification toont systematische tout

Esther Sportel, Marlies Schippers, Jos Kosterink, Donald Uges

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdragePractical procedure for the hospital pharmacy: Out of specification shows systematic error
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)34-37
Aantal pagina's4
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume142
Nummer van het tijdschrift21
StatusPublished - 25-mei-2007

Keywords

  • article
  • competence
  • computer system
  • documentation
  • hospital pharmacy
  • performance measurement system
  • process development
  • statistical analysis
  • systematic error

Citeer dit