Pre-service teacher research: a way to future-proof teachers?

Lidewij Van Katwijk*, Ellen Jansen, Klaas Van Veen

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pre-service teacher research: a way to future-proof teachers?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Social Sciences