Preaching in print: Huguenot sermons in the Dutch Refuge, 1685–1700

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)62-77
Aantal pagina's16
TijdschriftDiasporas
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit