Preadolescents’ understanding and reasoning about asylum seeker peers and friendships

Maykel J. A. M. Verkuyten, Aafke Steenhuis

OnderzoeksoutputAcademic

34 Citaten (Scopus)
282 Downloads (Pure)

Samenvatting

Preadolescents’ understanding and reasoning about asylum seeker peers and friendships
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)660
Aantal pagina's1
TijdschriftApplied Developmental Psychology
Volume26
StatusPublished - 2005

Citeer dit