Preanalytical variables affect thrombomodulin-modified thrombin generation in healthy volunteers

Ton Lisman*, Jelle Adelmeijer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)237-239
Aantal pagina's3
TijdschriftThrombosis Research
Volume194
DOI's
StatusPublished - okt.-2020

Citeer dit