Preclinical molecular imaging to study the biodistribution of antibody derivatives in oncology

Vertaalde titel van de bijdrage: Preklinische moleculaire beeldvorming om de biodistributie te bestuderen van antilichaam derivaten binnen de oncologie

Jan Feije Warnders

  Onderzoeksoutput

  1596 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het succesvolle gebruik van antilichamen voor de behandeling van kanker heeft de interesse vergroot in eiwitten die zijn afgeleid van antilichamen. Voorbeelden hiervan zijn Bispecific T-cell Engagers (BiTEs) en nanobody constructen. Moleculaire beeldvorming kan de geneesmiddelontwikkeling van BiTEs en nanobody constructen mogelijk ondersteunen. Door deze radioactief te labelen met zirconium-89 (89Zr) kan de farmacokinetiek, orgaandistributie en tumoropname op een niet-invasieve manier worden onderzocht met 89Zr-PET. Door deze eiwitten fluorescent te labelen kan daarnaast de distributie in tumoren worden onderzocht. Het injecteren van fluorescent gelabelde nanobodies, gericht tegen doeleiwitten op tumorcellen, kan mogelijk bijdragen aan het zichtbaar maken van tumorweefsel tijdens operaties.
  Vanwege de overexpressie op verschillende tumorcellen zijn EpCAM, CEA en HER3 interessante doeleiwitten voor BiTEs en nanobody constructen. In het kader van geneesmiddelontwikkeling zijn een anti-HER3 nanobody construct, anti-CEA BiTE en anti-EpCAM BiTE radioactief gelabeld met 89Zr. Met behulp van 89Zr-PET is vervolgens de orgaandistributie en tumoropname bestudeerd. Daarnaast is de in vivo integriteit van de anti-CEA BiTE in serum en tumorweefsel bestudeerd. De verkregen preklinische data in dit proefschrift zijn gebruikt om een studie op te zetten, waarin 89Zr-PET is gebruikt om de orgaandistributie en tumoropname van de anti-CEA BiTE te bestuderen in kankerpati├źnten.
  Dit proefschrift beschrijft ook de selectie en preklinische evaluatie van anti-HER2 nanobodies die fluorescent zijn gelabeld met IRDye 800CW. Met de best presterende nanobody konden HER2-positieve tumoren kort na injectie zichtbaar gemaakt worden met behulp van optische beeldvorming. In deze tumoren accumuleerde dit fluorescent gelabelde nanobody sneller dan trastuzumab-800CW, een fluorescent gelabeld geneesmiddel.
  Vertaalde titel van de bijdragePreklinische moleculaire beeldvorming om de biodistributie te bestuderen van antilichaam derivaten binnen de oncologie
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kosterink, Jos, Supervisor
  • de Vries, Liesbeth, Supervisor
  • Lub-de Hooge, Marjolijn, Co-supervisor
  Datum van toekenning4-jul.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  StatusPublished - 2018

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Preklinische moleculaire beeldvorming om de biodistributie te bestuderen van antilichaam derivaten binnen de oncologie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit