Preclinical targeting of the tumor microenvironment: Possibilities and consequences

Marlous Arjaans

  Onderzoeksoutput

  1980 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Gemetastaseerde ziekte is momenteel de hoofdoorzaak van alle aan kanker gerelateerde sterfte. Dit onderstreept het belang van het vinden van nieuwe behandelstrategieën. Onlangs bleek dat het normale weefsel dat de tumor omgeeft, de tumormicro-omgeving, een belangrijke rol speelt bij tumorgroei en metastasering. Door nieuwe behandelopties te richten tegen zowel de kankercellen als de tumormicro-omgeving, kan de effectiviteit van huidige therapieën mogelijk worden verbeterd. Voor de ontwikkeling van een dergelijke nieuwe behandeloptie, is het noodzakelijk om moleculaire factoren in de tumormicro-omgeving te identificeren. Twee potentiële factoren zijn transforming growth factor (TGF)-β en vascular endothelial growth factor (VEGF).

  In preklinische modellen bestaande uit stromale- en borstkankercellen wordt de tumor met zijn micro-omgeving nagebootst. Deze in vitro en in vivo modellen laten zien dat stromale cellen nodig zijn voor het TGF-β gemedieerde anti-borstkankereffect van het bisfosfonaat zoledronaat. Daarnaast wordt de preklinische ontwikkeling van een TGF-β tracer beschreven. Bij deze techniek wordt een radioactief gelabeld antilichaam afgebeeld met positron emissie tomografie (PET). Middels deze TGF-β tracer kon de aanwezigheid van TGF-β in tumoren worden afgebeeld.
  Voor VEGF werd het effect van anti-VEGF therapie op geneesmiddelopname geëvalueerd met behulp van PET beeldvorming. Anti-VEGF therapie vermindert de opname van andere geneesmiddelen in twee verschillende preklinische modellen.

  Concluderend beschrijft dit proefschrift preklinisch onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van therapieën gericht op factoren in de tumormicro-omgeving.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Vries, Liesbeth, Supervisor
  • Schröder, Carolien, Co-supervisor
  • Timmer-Bosscha, Hetty, Co-supervisor
  • Lub-de Hooge, Marjolijn, Co-supervisor
  Datum van toekenning15-apr.-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  StatusPublished - 2015

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Preclinical targeting of the tumor microenvironment: Possibilities and consequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit