Preconceptional Maternal Bile Acids and Birth Weight of Neonates

Aafke P. A. van Montfoort*, Ruxandra A. Nagy, Jannie van Echten-Arends, Annemieke Hoek, Uwe J. F. Tietge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
135 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)849-850
Aantal pagina's2
TijdschriftHepatology communications
Volume3
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2019

Citeer dit