Predicting the risk of functional decline in older patients admitted to the hospital: a comparison of three screening instruments

Tom Braes*, Johan Flamaing, Wendy Sterckx, Piet Lipkens, Marc Sabbe, Sophia E. de Rooij, Marieke J. Schuurmans, Philip Moons, Koen Milisen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)600-603
Aantal pagina's4
TijdschriftAge and Ageing
Volume38
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - sep.-2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit