Prediction and monitoring of chronic kidney disease

Vertaalde titel van de bijdrage: Predictie en monitoren van chronische nierinsufficiëntie

  Onderzoeksoutput

  1335 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Chronische nierschade (afgekort als CKD) wordt gedefinieerd als een verminderde nierfunctie of de aanwezigheid van tekenen van structurele nierschade die langer dan 3 maanden bestaan en de gezondheid beïnvloeden. CKD komt voor bij ongeveer 10% van de wereldbevolking en kan leiden tot eindstadium nierfalen, hart- en vaatziekten en sterfte. Gezien de grote impact die CKD heeft op gezondheid is het nodig om factoren te identificeren die kunnen voorspellen of de nierfunctie van een patiënt achteruit zal gaan. Biomarkers worden vaak gebruikt als zo’n voorspellende factor. Voor CKD zijn de belangrijkste biomarkers geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (nierfunctie) en de mate van albuminurie (eiwit in de urine). Patiënten met een slechte nierfunctie en/of veel albuminurie moeten worden behandeld om nierfunctieachteruitgang te vertragen. Toch hebben deze biomarkers maar een beperkt voorspellend vermogen. In dit proefschrift zijn daarom additionele biomarkers onderzocht op hun mogelijk toegevoegde waarde. We hebben laten zien dat deze biomarkers CKD progressie helaas niet beter voorspellen dan nierfunctie en albuminurie. We adviseren om toekomstig onderzoek niet meer te richten op individuele biomarkers, zoals dat nu altijd gebeurt, maar op combinaties van biomarkers (biomarkerpanels). Zo zal waarschijnlijk nauwkeuriger de kans op CKD progressie voorspeld kunnen worden. Het beloop van nierfunctie in een patiënt wordt in de medische praktijk gedaan met het bepalen van het kreatinine in het bloed. Deze methode wordt bekritiseerd wat betreft nauwkeurigheid. Wij hebben laten zien dat nieuwe nierfunctiemarkers niet beter functioneren voor het monitoren van nierfunctiebeloop. Daarom is er vooralsnog geen reden om kreatinine te vervangen door andere biomarkers.
  Vertaalde titel van de bijdragePredictie en monitoren van chronische nierinsufficiëntie
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Gansevoort, Ron, Supervisor
  • Wolffenbuttel, Bruce, Supervisor
  • Lambers Heerspink, Hiddo, Supervisor
  • Lutgers, Helen, Co-supervisor
  Datum van toekenning7-jun.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-028-0676-2
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit