Prediction and prevention of chronic renal impairment in high-risk populations: type 2 diabetes, hypertension, lung transplantation

Merel Elise Hellemons

Onderzoeksoutput

368 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het proefschrift gaat over het voorspellen en voorkomen van chronische nierziekten in patiënten met een hoog risico. Het hebben van chronische nierziekte is geassocieerd met een verhoogd risico op nierfalen en verhoogde kans op cardio-vasculaire complicaties of overlijden. Echter: lang niet alle patiënten in hoog-risico groepen ontwikkelen uiteindelijk nierziekten. Het is echter niet goed mogelijk het onderscheid te maken patiënten die wel en niet nierziekten zullen krijgen. Aan de ene kant wordt in dit proefschrift gekeken naar patiënten met type 2 diabetes en hoge bloeddruk. Dit zijn grote en snel groeiende groepen patiënten met een relatief licht verhoogd risico, die met name in de eerste lijn behandeld worden. Aan de andere kant kijken we naar een relatief kleine groep patiënten die een longtransplantatie hebben ondergaan, met een sterk verhoogd risico op nierziekten die in zeer gespecialiseerde centra worden behandeld. Er wordt gekeken naar 1. Vroegtijdige opsporing van en beter onderscheid tussen patiënten met en zonder een verhoogd risico op snel progressieve nierziekte en 2. De meest effectieve behandeling van nierziekten in een vroeg stadium. Er wordt een overzicht gegeven van de tot nu toe bekende biomarkers die nierziekte voorspellen, en er worden enkele nieuwe biomarkers beschreven die geassocieerd zijn met nierfalen en vroege discriminatie tussen patiënten met en zonder verhoogd risico verbeteren. Vroege opsporing en behandeling kunnen lange termijn voorkomen, of op z’n minst uitstellen. Daarom wordt er gekeken hoe het met de vroegtijdige opsporing is gesteld, of er adequaat wordt behandeld en of dit over de tijd is veranderd.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Bakker, Stephan, Supervisor
  • Lambers Heerspink, Hiddo, Supervisor
  • Navis, Gerjan, Supervisor
  • de Zeeuw, Dick, Supervisor
Datum van toekenning30-mei-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036754026
Elektronische ISBN's9789036754019
StatusPublished - 2012

Citeer dit