Prediction of the Individual Aortic Stenosis Progression Rate and its Association With Clinical Outcomes

Constantijn S. Venema, Kees H. van Bergeijk, Demetra Hadjicharalambous, Theodora Andreou, Jasper Tromp, Laura Staal, Jan A. Krikken, Hindrik W. van der Werf, Ad F.M. van den Heuvel, Yvonne L. Douglas, Erik Lipsic, Adriaan A. Voors, Joanna J. Wykrzykowska*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
34 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer100879
Aantal pagina's10
TijdschriftJACC: Advances
DOI's
StatusPublished - apr.-2024

Citeer dit