Predictors for failure of supraglottic superimposed high-frequency jet ventilation during upper airway surgery in adult patients; a retrospective cohort study of 224 cases

Gyorgy B. Halmos*, Charlotte M. A. Plate, Grita Krenz, Bouwe Molenbuur, Frederik G. Dikkers, Boukje A. C. van Dijk, Jan E. Wachters

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)253-258
Aantal pagina's6
TijdschriftClinical Otolaryngology
Volume45
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum19-okt-2019
DOI's
StatusPublished - 1-mrt-2020

Citeer dit