Predictors of left ventricular remodeling after ST-elevation myocardial infarction

Tom Hendriks, Minke H T Hartman, Pieter J J Vlaar, Niek H J Prakken, Yldau M. Y. Ende, van der, Chris P H Lexis, Dirk J van Veldhuisen, Iwan C C van der Horst, Erik Lipsic, Robin Nijveldt, Pim van der Harst*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
268 Downloads (Pure)

Zoekresultaten