Predictors of unsuccessful pessary fitting in women with prolapse: a cross-sectional study in general practice

Chantal M. C. R. Panman, Marian Wiegersma, Boudewijn J. Kollen, Huibert Burger, Marjolein Y. Berger, Janny H. Dekker*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
240 Downloads (Pure)

Zoekresultaten