Predikanten in ballingschap: De carrièrekansen van Jean en Isaac Claude in de Republiek

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
122 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageMinisters in exile: The career opportunities of Jean and Isaac Claude in the Dutch Republic
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)141-161
TijdschriftDe zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief
Volume27
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit