Preface to the Special Issue on Workplace Democracy

Roberto Frega, Lisa Herzog*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)281-285
Aantal pagina's5
TijdschriftReview of Social Economy
Volume78
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2-jul-2020

Citeer dit