Preface to the Special Issue: Select Papers From the 7th International Conference on Speech Motor Control Introduction

Ben Maassen*, Hayo Terband, Edwin Maas, Aravind Namasivayam

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  74 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2923-2925
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Speech Language and Hearing Research
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift8S
  DOI's
  StatusPublished - 29-aug.-2019

  Citeer dit