Pregnancy after kidney transplantation: more attention is needed for long-term follow-up of the offspring

Jildau R. Meinderts, Michiel F. Schreuder, Margriet F.C. de Jong*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1190-1191
Aantal pagina's2
TijdschriftKidney International
Volume102
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - nov.-2022

Citeer dit